lưu ý thắt ống dẫn tinh

Giải đáp những thắc mắc thường gặp về thắt ống dẫn tinh

Tuy nhiên không đơn giản như thắt dây giày rồi tháo ra. Muốn làm điều này phải cần đến bác sĩ chuyên khoa có tay nghề cao. 1 Thắt ống dẫn tinh là gì? – Thắt ống dẫn tinh là hình thức triệt sản nam, can thiệp bằng cách thắt ống dẫn tinh chặn đường